dijous, 10 de maig del 2018

MANIFEST CONFINT 17 -18

Al febrer uns representants escolars van participar a la Conferència Internacional Tinguem Cura del Planeta.
Al final del dia en van redactar el següent text:

Seguit del següent missatge...

Bona feina!