dijous, 5 de març del 2020

Amb la vista posada a la Trobada de Comitès Ambientals de Rubí-Castellbisbal

Engegant motors!

Preparant el reptes!

Treballant en equip!