dilluns, 13 de juny del 2022

Fotoart i exponatura al Torrent del Magnà

 El projecte d'art-natura per enguany va partir d'una pregunta que demanava fer una observació detallada a l'entorn de l'alumnat.

La qüestió plantejada va ser: Del vostre entorn més immediat, quin és el paisatge rubinenc (urbà o natural) que us és més significatiu? Per què ho és, és a dir, quin element o acció en  destacaries? Quina emoció t'evoca?

L'alumnat havia de recollir la imatge en blanc i negre amb el seu dispositiu mòbil. Després, mitjançant el tractament d'imatges, en podia destacar parts concretes. La part destacada podia donar resposta a mode de fotodenúncia (per tal d'afiançar el pensament crític) a algun element impropi del paisatge o bé evocar els elements que els evocaven valors i records positius (el parc on jugava amb els avis de petit, el carrer de casa, ...).

A fi de completar el projecte,  totes les obres fotogràfiques rebudes, treballades i avaluades dins d'EVP i del Taller d'Escola Verda de l'ESO, es va preparar una exposició a l'aire lliure. El divendres anterior al Dia Mundial del Medi Ambient, les obres es van penjar dels arbres de la zona verda apadrinada per l'escola, el Torrent del Magnà a Rubí. Se'n va fer difusió als tècnics de l'Ajuntament de Rubí i a les famílies de l'alumnat autor de les obres per tal que visitessin l'exposició.

El procès i el resultat?  Aquí en teniu una mostra!


Seleccionem els elements i fem la foto

Recull de fotos inicials en blanc i negre

Determinació de l'element a destacar i procés de tractament digital

Preparem els "marcs reciclats" per a les notres obres d'art
Anem d'excursió a preparar la expo

EL RESULTAT: